بوتکمپ گولنگ Golang

زبان برنامه نویسی Golang شباهت بسیار زیادی به زبان برنامه نویسی C داشته و هدف آن کاهش پیچدگی در توسعه برنامه ها است. این زبان به طور گسترده برای پیاده سازی سرور های وب، برنامه های کاربردی و ابزارهای مدیریت کانتینرها مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله ابزارهایی که با این زبان توسعه پیدا کرده اند می توان به NATS ،Docker ،Kubernetes و Prometheus اشاره کرد. در چند سال اخیر این زبان در شرکت های ایرانی هم جای خود را باز کرده است و از آن برای توسعه سرویس های BackEnd استفاده می شود.

0
2,000,000 تومان