بوت کمپ Database Development

وظیفه توسعه دهندگان دیتابیس نوشتن کوئری های پیچیده در نرم افزار، بهبود پرفورمنس کوئری های موجود، ساخت گزارش های تحلیلی، یکپارچه سازی منابع داده ای سازمان، همکاری با سایر برنامه نویسان برای طراحی جداول و توسعه ویژگی های پیچیده نرم افزار می باشد. مهم ترین ویژگی این افراد حفظ پرفورمنس در هنگام توسعه ویژگی های جدید و همچنین مانیتورینگ پیوسته دیتابیس برای اطمینان از بهینگی کوئری ها می باشد. همچنین این افراد ارتباط مستمر با ادمین های دیتابیس دارند و همکاری دوجانبه بین آنها وجود دارد.

2
2,000,000 تومان