شایان دانشور

فارغ التحصیل رشته برنامه نویسی از دانشگاه خواجه نصیر