اشکان دیوبند

مدرس Django

فارغ التحصیل دانشگاه شریف، بیش از 4 سال سابقه فعالیت پروژه ای و آموزشی در صنعت