رامین احمدی

SQL Server DBA

کارشناسی ارشد نرم افزار از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

تحلیلگر سیستم و توسعه دهنده دیتابیس، SQL Server DBA ، دیتابیس ادمین و متخصص توسعه sql