شایان دانشور

برنامه نویس java

فارغ التحصیل رشته برنامه نویسی از دانشگاه خواجه نصیر، آموزش دیده در بوت کمپ های مپصا. 2 سال سابقه کاری برنامه نویسی و 2 سال سابقه آموزش اصول برنامه نویسی و جاوا.