علی میرمحمد

برنامه نویس JS و React

فارغ التحصیل دانشگاه علم وصنعت و از کارآموزان بوت کمپ های مپصا، یک سال سابقه کار برنامه نویسی در شرکت رایانویدسامانه و سابقه تدریس در بوت کمپ های مپصا.